Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Elektryczne samochody w wersji osobowej nie są już sensacją na drogach. Inaczej wygląda to w transporcie. Pojazdy użytkowe z napędem w pełni elektrycznym ciągle stanowią znikomy odsetek aut na naszych drogach.  Potencjalni użytkownicy obawiają się takich pojazdów, motywując to obawami o zasięg, ładowność, dostępność do infrastruktury potrzebnej do ich obsługi. Z drugiej strony, widzą korzyści, które daje użytkowanie tego typu pojazdów. Możliwość wjazdu w strefy zeroemisyjne, jest jednym z poważnych powodów, aby dołączyć do floty elektryka. Zwłaszcza, iż co raz więcej miast myśli o wydzieleniu takich obszarów. Posiadanie takich pojazdów, może wpłynąć również na postrzeganie wizerunku firmy, co doceniają marketingowcy.

Przed podjęciem decyzji zakupu, trzeba zrobić bilans zysków i strat, najlepiej w oparciu o doświadczenia z użytkowania takich pojazdów. Trudno o doświadczenia, z eksploatacji pojazdów, których jeszcze nie ma na rynku, lub są w znikomej ilości. Aby w tym pomóc, Ford rozpoczyna,  serię testów w pełni elektrycznego Forda E-Transit.      E-Transit będzie sprawdzał się w ramach intensywnych testów w warunkach realnej eksploatacji u kluczowych operatorów flot w sektorze pocztowym, komunalnym, użyteczności publicznej, dostaw na ostatnią milę i artykułów spożywczych.

Do prób przystępuje pełna gama wariantów E-Transita, w tym podwozia z kabiną, furgony, chłodnie, wywrotki tylnozsypowe i bocznozsypowe.

Flota prototypów poddanych testom obejmuje pełną gamę wariantów E-Transita, w tym furgony, furgon z podwójną kabiną i podwozia z kabiną, o masie całkowitej od 3,5 do 4,25 tony, ¹ a także różne specjalistyczne konwersje nadwozia, które spełniają złożone wymagania eksploatacyjne, jakie muszą spełniać pojazdy Transit.

 

Testy są ostatnim etapem prac rozwojowych Forda nad nowym E-Transitem, po wyczerpującym programie prób na poligonach doświadczalnych Forda i w ośrodkach badawczych. Partnerzy biorący udział w badaniu będą eksploatować prototypy E-Transita przez okres sześciu lub 12 miesięcy.

Ford E-Transit trafi do sprzedaży wiosną 2022 roku.