Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Co oznacza skrót MOP jaki już od pewnego czasu można spotkać na znakach, głównie przy autostradach ?  Pierwsza odpowiedź jaka się nasuwa to przydrożny parking. Odpowiedź dobra, ale MOP to znacznie więcej. Według definicji to:

MOP - Miejsce Obsługi Podróżnych. Jest to teren w bliskim sąsiedztwie drogi, wyposażony w parking oraz infrastrukturę zapewniającą komfort i odpoczynek podróżnym.

MOP kategorii I - o funkcji wypoczynkowej, wyposażony w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie; dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii;

MOP kategorii II - o funkcji wypoczynkowo-usługowej, wyposażony w obiekty, o których mowa w punkcie 1 oraz w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, punkty informacji turystycznej;

MOP kategorii III - o funkcji wypoczynkowej i usługowej, wyposażony w obiekty, o których mowa w punkcie 2, obiekty noclegowe oraz inne obiekty handlowo-usługowe, w zależności od potrzeb.

MOP-y muszą zapewniać odpowiednią ilość miejsc parkingowych (w tym również dla niepełnosprawnych).