Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Jeżeli czujniki rozpoznają, że dystans do jadącego z przodu pojazdu jest krytyczny, aktywuje się system obserwacji otoczenia "Front Assist". W granicach swoich możliwości pomaga on kierowcy uniknąć najechania na innego uczestnika ruchu lub zminimalizować skutki kolizji. "Front Assist" ostrzega akustycznie i optycznie jednocześnie przygotowując hamulce do ostrego hamowania. Jeżeli kierowca zahamuje ze zbyt małą siłą, system automatycznie zwiększy ciśnienie w układzie hamulcowym. W przypadku, gdy kierowca wcale nie zareaguje, system zainicjuje samoczynnie częściowe hamowanie. Funkcja awaryjnego hamowania w mieście jest aktywna przy prędkości poniżej 30 km/h i może - w granicach możliwości systemu - rozpoznać krytyczną odległość do jadących z przodu pojazdów. Ingerencja w układ hamulcowy zmniejsza prędkość tak, aby w idealnym przypadku uniknąć zderzenia lub przynajmniej zminimalizować jego skutki.