Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

System i-ELOOP, czyli “Intelligent Energy Loop” jest pionierskim rozwiązaniem pozwalającym na przechowywanie energii elektrycznej odzyskanej podczas hamowania w zaawansowanym technicznie kondensatorze, a nie w dedykowanym, typowym akumulatorze chemicznym. Wraz z systemem i-Stop, który wykorzystuje energię gazu sprężonego w cylindrach do szybkiego i płynnego ponownego rozruchu silnika, system i-ELOOP jest w stanie obniżyć zużycie paliwa w normalnej eksploatacji nawet o 10% wsprzyjających warunkach drogowych.