Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem od tzw. odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni kierowcę ubezpieczonego pojazdu w przypadku, gdy doprowadzi on do zdarzenia drogowego, a w konsekwencji do powstania szkód majątkowych czy osobowych. Posiadanie OC uchroni nas przed pokrywaniem z własnej kieszeni kosztów leczenia osób poszkodowanych, czy naprawy samochodów w wypadku spowodowanym z naszej winy.

Ubezpieczenie to działa w ramach określonych sum gwarancyjnych. Jeśli koszty spowodowanego przez nas wypadku przekroczą szkody na osobach (5 mln euro) albo na mieniu (1 mln euro), będziemy musieli je pokryć z własnej kieszeni.

„Pamiętajmy również, że ubezpieczanie to musimy wykupić nawet, jeśli samochód stoi nieużywany w garażu. Jeśli zostaniemy zatrzymani przez policję bez ważnego ubezpieczania OC, możemy zapłacić nawet 3 500 zł kary, w przypadku gdy ubezpieczanie przestało działać 14 dni temu.