Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

NNW -  dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Zabezpiecza kierowcę i pasażerów oraz obejmuje wypadki związane z ruchem pojazdu, a także te, które dzieją się wokół niego, jak np. ładowanie, wsiadanie. Ubezpieczenie to pozwoli pokryć koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją, a dzięki niemu otrzymamy pieniądze w razie uszkodzenia ciała czy śmierci.
Przy podejmowaniu decyzji o jego wykupieniu należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, tak by zabezpieczała ona wartość potencjalnych strat