Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Wartość Rezydualna jest to wartość pojazdu po zakończeniu jego użytkowania. Określa jaki procent wartości nowego pojazdu otrzymamy w momencie jego sprzedaży. Wartość ta wyrażana jest w procentach