Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

W 2015 roku używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych traktowane jest jako przychód. Kwota przychodu zależy od pojemności silnika:

- do 1600cm3 pojemności silnika - przychód 250zł

- powyżej 1600 cm3 poj. silnika  - przychód 400zł

Jeżeli auto nie jest eksploatowane przez cały miesiąc, kwotę przychodu należy obliczyć wg wzoru 1/30 kwoty bazowej pomnożone przez ilość dni użytkowania