Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

(Ford) System stabilizacji pojazdu podczas bocznych podmuchów wiatru Side Wind Stabilisation – nowy system, który uruchamia hamulce po jednej stronie auta, aby zredukować negatywne skutki nagłego podmuchu wiatru,