Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

(Opel) Electronic Limited Slip Differential - elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym tylnej osi