Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

(Volvo) Funkcja kontrolująca pozycję samochodu na drodze.  W przypadku nadmiernego zbliżania się do linni wyznaczającej pas ruchu, automatycznie utrzymuje auto na obecnym pasie.