Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

(Volvo) System czytania znaków. Kamera umieszczona z przodu pojazdu, wykrywa znaki ograniczenia prędkości, zakazu wyprzedzania i wyświetla je kierowcy