Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

(Volvo) Low- speed Auto Brake. System pomaga uniknąć kolizji przy niskich szybkościach. Wykorzystując czujniki laserowe, wykrywa nieuchronną kolizję i automatycznie hamuje. Działa do prędkości  50 km/h