Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

-------------------------

Pojazdy kategoria I

Odliczyć można 50% podatku VAT:

- przy zakupie pojazdu, bez limitu kwoty (było 6000zł). Nieodliczona część podatku VAT stanowi koszt uzyskania przychodu.

- eksploatacja pojazdu z wyłączeniem paliwa (było 100%)

100% podatku VAT można odliczyć od montażu w samochodzie przedmiotów służących ewidentnie do działalności gospodarczej

Paliwo. Odliczenie podatku VAT od paliwa zostało zawieszone do 30 czerwca 2015 r. Zawieszenie nie dotyczy pojazdów ciężarowych z homologacją N1. ( muszą jedynie spełniać wymagania dotyczących limitów ładowności i liczby miejsc)

Pojazdy kategoria II

Przysługuje pełne odliczenie podatku VAT, ale wprowadzone restrykcyjne przepisy utrudniają skorzystanie z tej opcji. Należy:

- ustalić zasady użytkowania pojazdu w firmie wykluczające użycie pojazdu do celów prywatnych.

- prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu

- złożyć w US informacje na formularzu VAT-26

Uwaga !  Nawet jednorazowe wykorzystanie pojazdu w celach prywatnych skutkuje utratą prawa do odliczeń podatku VAT. Konsekwencją jest korekta należności oraz grzywna do 33 tyś zł (w przypadku uznania tego za przestepstwo kara może wynieść 16 mln zł)

Do kategorii II zalicza się również pojazdy:

- pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części towarowej  trwałą przeszkodą

- pojazdy specjalne (np. koparka, żuraw samochodowy, karawan itp.)